Når man må kjempe for friheten nok en gang

NÅR MAN MÅ KJEMPE FOR FRIHETEN NOK EN GANG.

BPA. Borgerstyrt personlig assistent. Et serviceyrke, et verktøy for å kunne leve et fritt og selvstendig liv på egne premisser på lik linje med alle norske borgere. Et yrke hvor jeg bestemmer hvem, hva og hvor. Hvem assistansen skal utføres av, hva som skal gjøres og hvor det skal gjøres

En blogg fra sykesengen

Kilde: sykehjemsliv.blogg.no

Eldre og funksjonshemmede (1996)

angelxMine to tidligere publiserte artikler, i h.h.v. SJ 14/95 – forteller noe om aspekter knyttet til det å bli invadert av tjenesteytere, og SF 5/95 – omhandler den form for nærhet til andre mennesker man påtvinges som fysisk hjelpetrengende. Forhåpentligvis gis leserne her noen nye vinklinger i en ikke-selvvalgt medmenneskelig omgangsform som relativt mange berøres av daglig. Kanskje bidrar også artiklene til at flere får en dypere innsikt i en (–erfaringsmessig) lite vektlagt problemstilling. Denne gang er mitt ønske å belyse sider ved den vesentlige forskjellen som ligger i å være ung eller gammel, og da i relasjon til det å være avhengig av – og å motta omsorgstjenester.

Fortsett å lese «Eldre og funksjonshemmede (1996)»

Funksjonshemming som ressurs

Alle trenger utfordringer. Alle trenger mestring. Og alle trenger å mobilisere ressursene sine

Professor Arild Hervik

Professor Arild Hervik møtte vernepleierstudentene i Molde under temadagen «Funksjonshemning som ressurs».

Kilde: «Alle trenger utfordringer. Alle trenger mestring. Og alle trenger å mobilisere ressursene sine.» – Professor Arild Hervik -rbnett.no – nyheter, sport, kultur og økonomi