To av verdens beste BPAer danset og sang

Fra Twitter:

Pressemelding – Radio Nordkapp

Erlend Larsen, Stortingsrepresentant (H), Medlem av helse- og omsorgskomiteen – 08.05.2018
Fungerer BPA i din kommune?

Jeg får stadig henvendelser fra frustrerte funksjonshemmede som forteller at kommunen de bor i ikke tilbyr tilfredsstillende BPA-tjenester. Det er også mange kommuner som ikke forstår hva BPA skal være, og gir et helt annet tilbud enn det de funksjonshemmede ber om.

Kilde: Pressemelding – Radio Nordkapp

Selvråderetten for funksjonhemmede forverres

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er nøkkelen til frihet, til å klare seg selv i hverdagen og dermed besparende for samfunnet nettopp fordi enkeltindividet blir i stand til å klare mer og bedre selv. I stedet holder det kommunale systemet på å kvele både tjenesten og brukerne rundt om i landet ved at kommunene legger inn egne kriterier for å begrense bruken av BPA-tjenesten både internt i kommunen og ikke minst i fht. å krysse kommunegrensen. Konsekvensene er at unge funksjonshemmede ikke får gjennomført sine studier på grunn av at kommunene sitter og kjekler om hvem som skal betale tjenesten. Universitetsbyene i Trøndelag har et stort ansvar for å finne gode løsninger for ungdommer under utdanning!

Både innen videregående skole og universitetet i Steinkjer får vi tilbakemelding om at funksjonshemmede ungdommer må avbryte sin utdanning og reise hjem på grunn av at det ikke er mulig å få assistanseavtale med Steinkjer kommune. Dette er dårlig reklame for ett kommunalt selvstyret.

Kilde: Selvråderetten for funksjonhemmede forverres -adressa.no