Kommuner jobber aktivt mot lovpålagt rettighet for funksjonshemmede – Dagens Perspektiv

Er du funksjonshemmet og har en egen personlig assistent, bør du være forsiktig med å flytte til en annen kommune. Da risikerer du nemlig å bli fratatt din assistent, selv om du har lovbestemt rett på en.

Kilde: Kommuner jobber aktivt mot lovpålagt rettighet for funksjonshemmede – Dagens Perspektiv

Debatt: BPA-ordningen – Norske kommuner må anerkjenne funksjonshemmede som foreldre – Dagbladet

Lovgivernes intensjon med BPA er klart formulert i rettighetsfestingen til BPA: «Det som særpreger tjenesten er den økte muligheten arbeidslederrollen gir brukeren til innflytelse over egen livssituasjon. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming».

Kilde: Debatt: BPA-ordningen – Norske kommuner må anerkjenne funksjonshemmede som foreldre – Dagbladet

Kvifor skal eg ha dårleg samvit over å ha behov for hjelp? | ABC Nyheter

Malin Langøy Aarbø:

Det vittige er at eit slikt reiseforbod hadde blitt hardt slått ned på dersom det gjaldt ei anna minoritetsgruppe. Rasisme, diskriminering, brot på menneskerettane. Store demonstrasjonar. «You name it.»

Malin Langøy Aarbø nektar å stå i evig takknemlegheitsgjeld fordi ho treng bistand i dagleglivet.

Kilde: Kvifor skal eg ha dårleg samvit over å ha behov for hjelp? | ABC Nyheter