Arbeidslivet er ekskluderende – Dagbladet

– Jeg forventer at en den som skriver under på en avtale følger den opp, både med vilje og kunnskap. Jeg forventer at staten, som en stor arbeidsgiver, skal være en spydspiss i arbeidet med å inkludere folk i arbeidslivet – uansett alder, kjønn, funksjonshemning, religion eller etnisk bakgrunn.

Min arbeidsplass var ikke tilrettelagt for rullestolbrukere. Det tok nesten ett år fra jeg sa fra om behovet til det ble bedre.

Kilde: Debatt: Inkluderende arbeidsliv – Arbeidslivet er ekskluderende – Dagbladet

Hører du stemmen til pasienten og brukeren? – Blogg – Dagens Medisin

BPA er en alternativ organisering av praktisk bistand til personer med funksjonsnedsettelser. Mottakerne av tjenestene er arbeidsledere for sine personlige assistenter.

I en fersk rapport er brukere og ansatte i Ringsaker kommune intervjuet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Kommunen ba forskere gjøre en kartlegging av prosessen da BPA skulle omorganiseres. Mangel på medvirkning førte til mye uro blant brukerne, og politikere var strekt kritiske.

Kilde: Hører du stemmen til pasienten og brukeren? – Blogg – Dagens Medisin