En viktig debatt om medienes språk

LDO logoLikestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterte til debatten “Diskriminering og hets i norske medier” den 25. januar 2012.

Hvordan innskrenker diskriminerende og hatefulle ytringer noen gruppers frihet til å delta i det offentlige ordskiftet? Dette er et av flere spørsmål de stiller på debattmøtet.

Debattmøtet ble heldigvis streamet og opptakene finnes på nettstedet Bambuser.