Dette er klar tale om IL, Johansson!

Emma Johansson

Kvinnen som er kommuneansatt på dagtid, og Independent Living aktivist på kveld og natt!
En kvinne som viser at gode rollemodeller er
viktig, og som på en ærlig og likefrem måte forteller hvordan IL og BPA forandrer folks liv.

“It felt nice for once to be in the majority.”

Les hva svenske Emma Johanssons tenker om Independent Living, og hva det faktisk betyr for henne daglig – både praktisk og teoretisk.

Lenke til intervjuet med Emma Johansson 29. juni 2012 på nettsidene til ENIL (European Network on Independent Living)