Kirsti Cath Dahle er død

KCD-til-minne-1Kirsti Cath Dahle, medeier og fagsjef i OptimalAssistanse AS døde natt til mandag 07.12.2015. Hun sovnet stille inn etter lengre tids sykdom. Kirsti ble 55 år gammel.

Kirsti var en levende og sterk kvinne som vil bli svært savnet. Hun hadde et stort nettverk i hele Norge, og betydde mye for mange. Hun var en markant personlighet i miljøet som jobber for funksjonshemmedes rettigheter og frihet, spesielt innenfor hennes hjertesak, Borgerstyrt Personlig Assistanse.

Som forkjemper for BPA, rådgiver i Uloba og senere gründer av OptimalAssistanse, er det ikke få liv Kirsti engasjerte seg personlig i. Enda flere lot seg inspirere av henne på kurs, foredrag og utallige andre arrangementer hvor BPA og funksjonshemmedes rettigheter sto i fokus.

Det er med stor sorg vi, Kirstis kolleger i OptimalAssistanse, mottok budskapet fra hennes nærmeste. Vi har mistet en god kollega og en faglig kapasitet av sjeldent merke.

Kirsti startet OptimalAssistanse sammen med noen få medarbeidere i 2009. Hun var daglig leder frem til høsten 2013, og har etter det hatt stilling som BPA-fagsjef. Hun var drivkraften i en rivende utvikling i OptimalAssistanse, og fikk oppleve at bedriften hun startet i løpet av få år fikk over 300 ansatte og kunder over hele landet. Det gjorde henne stolt, og ga henne stadig mer pågangsmot for å kjempe for BPA i Norge.

Kirsti var en av de første i Norge som fikk Borgerstyrt Personlig Assistanse. BPA ble en nøkkel til frihet i Kirstis liv, og den muligheten ønsket hun å gi videre. Hun bygde opp OptimalAssistanse basert på sine idealer om likeverd og individets rett til å leve sitt liv på egne vilkår.

Kirstis høye ambisjon var å gjøre OptimalAssistanse til den beste samarbeidspartneren for mennesker med bistandsbehov i Norge. Vi i OptimalAssistanse kommer til å videreføre dette arbeidet i Kirstis ånd. Hennes brennende engasjement, høye kvalitetskrav og gode humør er verdier som vi tar med oss videre.

Vi lyser fred over Kirstis minne.

Kirsti Cath Dahle foran OptimalAssistanses lokaler i Inspiria Science Center i Sarpsborg. Foto: Ole-Morten Vestby
Kirsti Cath Dahle foran OptimalAssistanses lokaler i Inspiria Science Center i Sarpsborg. Foto: Ole-Morten Vestby

Forfatter: Kirsti Cath Dahle

Ikke lenger blant oss - Hvil i fred - Kirsti Cath hadde 20 års erfaring som arbeidsleder for sin egen BPA-ordning. Dahle hadde dessuten, som en av få i Norge, selv arbeidsgiveransvaret for sine personlige assistenter. Hun hadde derfor en unik dobbelkompetanse som kunne viderebringes kursdeltakere. Dahle hadde en tilknytning til Independent Living-bevegelsen som fikk sitt inntog i Norge på 90-tallet. Kirstis tidligere kollega, og nære venn, Bente Skansgård, fikk med seg Norges Handikapforbund og (daværende) Sosialdepartementet til å prøve ut BPA-ordningen som et prosjekt for funksjonshemmede som ønsket mer styring i eget liv. Prosjektet ble evaluert som svært vellykket, og Kirsti Caths tidligere arbeidssted «Uloba» ble til som et samvirke for og av funksjonshemmede selv. Kirsti var fra 2009 gründer av BPA-leverandørfirmaet «OptimalAssistanse» med slagordet «– Din nøkkel til frihet». Dahle var opptatt av at BPA er et frigjøringsverktøy, men dessuten også svært engasjert i vilkårene til assistentene. I våre kurs opplever vi å ha et utfyllende perspektiv omkring rettigheter og plikter hos BPA-aktørene: - En BPA-ordning skal muliggjøre et aktivt og selvstyrt liv for funksjonshemmede uten å gå på bekostning av de ansattes rettigheter! Da øker tillit og åpenhet som fører til at assistenter blir i jobben over tid! (Larsen og Dahle, 2015) I 2015 var OptimalAssistanse arbeidsgiver for assistenter ansatt hos 52 arbeidsledere rundt om i landet. Dahle var fagansvarlig og har drevet opplæring i OptimalAssistanse siden oppstarten av firmaet i 2009, med flotte referanser!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *