Eldre og funksjonshemmede (1996)

angelxMine to tidligere publiserte artikler, i h.h.v. SJ 14/95 – forteller noe om aspekter knyttet til det å bli invadert av tjenesteytere, og SF 5/95 – omhandler den form for nærhet til andre mennesker man påtvinges som fysisk hjelpetrengende. Forhåpentligvis gis leserne her noen nye vinklinger i en ikke-selvvalgt medmenneskelig omgangsform som relativt mange berøres av daglig. Kanskje bidrar også artiklene til at flere får en dypere innsikt i en (–erfaringsmessig) lite vektlagt problemstilling. Denne gang er mitt ønske å belyse sider ved den vesentlige forskjellen som ligger i å være ung eller gammel, og da i relasjon til det å være avhengig av – og å motta omsorgstjenester.

Fortsett å lese «Eldre og funksjonshemmede (1996)»

Funksjonshemming som ressurs

Alle trenger utfordringer. Alle trenger mestring. Og alle trenger å mobilisere ressursene sine

Professor Arild Hervik

Professor Arild Hervik møtte vernepleierstudentene i Molde under temadagen «Funksjonshemning som ressurs».

Kilde: «Alle trenger utfordringer. Alle trenger mestring. Og alle trenger å mobilisere ressursene sine.» – Professor Arild Hervik -rbnett.no – nyheter, sport, kultur og økonomi