Brukerstyrt personlig assistanse – Oppland Arbeiderblad

Innlegg: Kommunene har plikt til å gi mennesker med behov for assistanse mulighet til å leve et aktivt og mest mulig uavhengig liv, til tross for…

Kilde: Oppland Arbeiderblad – Brukerstyrt personlig assistanse

Av Tom Østhagen / pasient- og brukerombud i Hedmark og Oppland.