Når man må kjempe for friheten nok en gang

NÅR MAN MÅ KJEMPE FOR FRIHETEN NOK EN GANG.

BPA. Borgerstyrt personlig assistent. Et serviceyrke, et verktøy for å kunne leve et fritt og selvstendig liv på egne premisser på lik linje med alle norske borgere. Et yrke hvor jeg bestemmer hvem, hva og hvor. Hvem assistansen skal utføres av, hva som skal gjøres og hvor det skal gjøres

En blogg fra sykesengen

Kilde: sykehjemsliv.blogg.no