Bygdeposten – BPA – en god brukerordning

Ole Martin KristiansenFoto: Bygdeposten

BPA er i dag en rettighet, under visse betingelser om behovet for praktisk assistanse, men dette kun for personer mellom 18 og 67 år. Også personer over 67 år kan få BPA, og mange har det, men det er ikke en rettighet på få sitt hjelpebehov organisert på denne måten. Et stort problem er også at kommunenes tilskudd fra Staten bortfaller den dagen brukeren fyller 67 år. Dermed er kommunene lite interessert i reellt å tilby eller anbefale BPA for personer fylt 67 år, selv om de er forpliktet til å ha tilbudet tilgjengelig, i prinsippet.

Vi viser også til forrige innlegg, Høringsuttalelse signert KC Dahle, fra 2013.

I denne artikkelen fra Bygdeposten utdyper varaordfører i Modum, Ole Martin Kristiansen, hvorfor han mener ordningen (rettigheten) må gjelde også for personer over 67 år. Altså at alder i seg selv ikke må være avgjørende.

I Modum kommune har vi, naturligvis, innbyggere som har spesielle behov for tilrettelegging av livene sine. Vi har lange og gode tradisjoner for å…

Kilde: Bygdeposten – BPA – en god brukerordning