Som alle andre samfunnsborgere – fra bloggen levemedhjerneskade

BPA er beregnet for personer med omfattende bistandsbehov. Med BPA skal man i størst mulig grad kunne ivareta plikter, behov, interesser og ønsker som alle andre samfunnsborgere.

BPA skal gi mulighet for å leve et uavhengig og aktivt liv tross funksjonsnedsettelse.

Kilde: Bloggen levemedhjerneskade

Forfatter: Knut Sparhell

IT-ingeniør og utvikler i Netttvendt, dessuten IT-konsulent hos, og opprinnelig grunnlegger av, OptimalAssistanse AS