Hører du stemmen til pasienten og brukeren? – Blogg – Dagens Medisin

BPA er en alternativ organisering av praktisk bistand til personer med funksjonsnedsettelser. Mottakerne av tjenestene er arbeidsledere for sine personlige assistenter.

I en fersk rapport er brukere og ansatte i Ringsaker kommune intervjuet om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Kommunen ba forskere gjøre en kartlegging av prosessen da BPA skulle omorganiseres. Mangel på medvirkning førte til mye uro blant brukerne, og politikere var strekt kritiske.

Kilde: Hører du stemmen til pasienten og brukeren? – Blogg – Dagens Medisin

Prima Assistanse boikotter Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid

— I stedet for å bruke en standardavtale som er utformet i fellesskap for å sikre brukermedvirkning, overholdelse av arbeidsmiljøloven og intensjonen med BPA-ordningen, innfører nå altså innkjøpssamarbeidet på Nedre Romerike et regime som innebærer en begrensning at funksjonshemmedes frihet. Og leverandørene som har arbeidsgiveransvaret for assistentene pålegges å melde fra til kommunen om den funksjonshemmede arbeidslederens bevegelser dersom han eller hun ønsker å reise utenfor landets grenser.

Gjennom rettighetsfesting av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har Stortinget lagt til rette for likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nå utfordres disse grunnleggende rettighetene av kommuner som vil forplikte leverandører av BPA til å begrense funksjonshemmedes bevegelsesfrihet.  Det vil vi ikke være med på! Prima Assistanse lar derfor være å levere anbud når Nedre Romerike […]

Kilde: Prima Assistanse boikotter Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid – Prima Assistanse

Hvorfor vi ikke søker konsesjon i Nedre Romerike | Hjemmebest

— Vi mener derfor at utlysingen undergraver likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser, og dermed hele meningen med BPA. Derfor har vi og flere andre BPA-leverandører tilknyttet interesseorganisasjonen Virke, valgt å ikke søke BPA-konsesjon i Nedre Romerike.

Kilde: Hvorfor vi ikke søker konsesjon i Nedre Romerike | Hjemmebest

Uloba – Søker ikke konsesjon

Leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos sier:

– Det dreier seg om alt fra å forby reising, rapportering eller at det settes et tak for hvor mye man kan reiser, sier hun videre. Hun legger til at hun ikke skjønner hva kommunene skal med slike begrensninger og rapporteringer. Å ødelegge BPA som likestillingsverktøy med å fortelle andre at de er annerledes er selvsagt sårt.

Politisk organisasjon – Drammen – Norway

Kilde: Uloba – Independent Living Norge