Kvifor skal eg ha dårleg samvit over å ha behov for hjelp? | ABC Nyheter

Malin Langøy Aarbø:

Det vittige er at eit slikt reiseforbod hadde blitt hardt slått ned på dersom det gjaldt ei anna minoritetsgruppe. Rasisme, diskriminering, brot på menneskerettane. Store demonstrasjonar. «You name it.»

Malin Langøy Aarbø nektar å stå i evig takknemlegheitsgjeld fordi ho treng bistand i dagleglivet.

Kilde: Kvifor skal eg ha dårleg samvit over å ha behov for hjelp? | ABC Nyheter

Arbeidslivet er ekskluderende – Dagbladet

– Jeg forventer at en den som skriver under på en avtale følger den opp, både med vilje og kunnskap. Jeg forventer at staten, som en stor arbeidsgiver, skal være en spydspiss i arbeidet med å inkludere folk i arbeidslivet – uansett alder, kjønn, funksjonshemning, religion eller etnisk bakgrunn.

Min arbeidsplass var ikke tilrettelagt for rullestolbrukere. Det tok nesten ett år fra jeg sa fra om behovet til det ble bedre.

Kilde: Debatt: Inkluderende arbeidsliv – Arbeidslivet er ekskluderende – Dagbladet