Kommuner jobber aktivt mot lovpålagt rettighet for funksjonshemmede – Dagens Perspektiv

Er du funksjonshemmet og har en egen personlig assistent, bør du være forsiktig med å flytte til en annen kommune. Da risikerer du nemlig å bli fratatt din assistent, selv om du har lovbestemt rett på en.

Kilde: Kommuner jobber aktivt mot lovpålagt rettighet for funksjonshemmede – Dagens Perspektiv

Debatt: BPA-ordningen – Norske kommuner må anerkjenne funksjonshemmede som foreldre – Dagbladet

Lovgivernes intensjon med BPA er klart formulert i rettighetsfestingen til BPA: «Det som særpreger tjenesten er den økte muligheten arbeidslederrollen gir brukeren til innflytelse over egen livssituasjon. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming».

Kilde: Debatt: BPA-ordningen – Norske kommuner må anerkjenne funksjonshemmede som foreldre – Dagbladet