Fredrikstad kommune utsetter konsesjon for BPA etter skarp kritikk

– Når Fredrikstad kommune nå utlyser konsesjon for noe de kaller anskaffelse av BPA, torpederes det meste som er gjort av arbeid for BPA. Fredrikstad kommune sier i sin utlysning at NS 8435 legges til grunn, men gjør så mange endringer på sentrale punkt at dette ikke er gjenkjennelig med BPA, skriver Stein Johnsen, direktør i Virke Service.

– Dette er å frata tjenestemottakeren muligheten til selv å styre assistanse. Kommunene skal bestemme hva assistentene skal bistå med, og dette er stikk i strid med Stortingets intensjon for loven. Ingen andre kommuner har våget seg på lignende ordninger, sa Ståle Bratlie, operativ leder i Uloba Independent Living Norge før møtet skulle avholdes.

Kilde: Fredriksstad Blad – Fredrikstad kommune setter på bremsene etter press fra stiftelse