BPA – ikke Bare På Artig -Namdalsavisa

Når BPA i stor grad handler om livskvalitet, forutsigbarhet og innflytelse på eget liv, kan og bør ordninga brukes, både av personer som oppfyller den lovfesta retten til BPA, og av andre som kan nyttiggjøre seg tilbudet. Men kommunen må synliggjøre at tilbudet fins og er reelt. For BPA-ordninga er der ikke Bare På Artig.Innspill

Kilde: BPA – ikke Bare På Artig -Namdalsavisa