Ombud mener BPA-ordningen ikke følges opp godt nok  – NRK Trøndelag

– Rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) var en milepæl og en seier, men dessverre kan det synes som kommunene ikke praktiserer ordningen slik hensikten skulle være, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Kilde: Ombud mener BPA-ordningen ikke følges opp godt nok  – NRK Trøndelag – Lokale nyheter, TV og radio

Bent Høie: Mener kommuner bryter intensjonen med ny lov – NRK Trøndelag

17 år gamle Marianne får støtte fra helseministeren som sier at kommunene har fått en halv milliard kroner ekstra i året for at funksjonshemmede skal ha rett til et aktivt liv med personlig assistent.

Kilde: Bent Høie: Mener kommuner bryter intensjonen med ny lov – NRK Trøndelag – Lokale nyheter, TV og radio

Marianne (17) kjemper for at unge funksjonshemmede skal få flytte for seg selv – NRK Trøndelag

Marianne Knudsen er redd hun skal få så få assistenttimer fra kommunen at hun bare får stått opp og lagt seg om dagene. Alt hun ønsker er litt frihet til å drive med det hun brenner for.

Kilde: Marianne (17) kjemper for at unge funksjonshemmede skal få flytte for seg selv – NRK Trøndelag – Lokale nyheter, TV og radio

Kommunene strekker seg langt for å innfri BPA | KS

En ny undersøkelse viser at norske kommuner innvilger de aller fleste søknader om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for funksjonshemmede.

Det har kommet sterke påstander fra brukerorganisasjonene for funksjonshemmede om at kommuner jobber aktivt mot lovpålagt rett for funksjonshemmede. Tidligere i år sendte helseminister Bent Høie et brev til alle landets ordførere der han uttrykte bekymring for manglende iverksettelse av Stortingets rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent-ordning (BPA).

Les mer: Kommunene strekker seg langt for å innfri BPA | KS