Kommunene strekker seg langt for å innfri BPA | KS

En ny undersøkelse viser at norske kommuner innvilger de aller fleste søknader om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for funksjonshemmede.

Det har kommet sterke påstander fra brukerorganisasjonene for funksjonshemmede om at kommuner jobber aktivt mot lovpålagt rett for funksjonshemmede. Tidligere i år sendte helseminister Bent Høie et brev til alle landets ordførere der han uttrykte bekymring for manglende iverksettelse av Stortingets rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent-ordning (BPA).

Les mer: Kommunene strekker seg langt for å innfri BPA | KS

Forfatter: Knut Sparhell

IT-ingeniør og utvikler i Netttvendt, dessuten IT-konsulent hos, og opprinnelig grunnlegger av, OptimalAssistanse AS

3 kommentarer til «Kommunene strekker seg langt for å innfri BPA | KS»

 1. Resultatene i denne undersøkelsen fra Agenda Kaupang stemmer ikke med statistikk fra SSB.

  http://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/318105

  Det kan også virke som om KS-rapporten om BPA er et «bestillingsverk». Den virkelige holdningen KS har til BPA finner vi i høringssvarene til ordningen hvor KS og de fleste kommunene gikk mot lovfesting av rett til BPA, og mente at utviklingen av tjenestetilbudet må skje på annen måte.

  https://www.regjeringen.no/contentassets/f4928c0728914abf91b6d3b651327d77/horingsnotat.pdf
  https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/hod/hoeringer_kta/hoeringer_el.kom/bpa_kommunesektorens_interesse_og_arbedsgiverorganisasjon.pdf

  «Brukernes rett til å velge sine assistenter kan også komme i konflikt med arbeidsgivers forpliktelse til å ivareta arbeidsmiljølovens krav ved tilsetting.».

  I praksis vil dette si at kommunene og KS med støttespillere som Ap, LO og Fagforbundet setter hensynet til arbeidstagerne foran hensynet til brukerne og deres pårørende.

  Det er snart valg og det er viktig å være klar over hvilke partier som setter brukeren i sentrum og snakker om pasientens helsevesen.

  1. Takk for kommentaren!

   Det er trolig helt riktig det du skriver, men det er generelt svært liten konflikt mellom å følge arbeidsmiljøloven og ivareta assistansebrukernes behov. Dette må leverandørene håndtere.

   Urovekkende å høre at mange trekker sin søknad om BPA. Her må kommunen gi informasjon at fullgod opplæring vil bli gitt, samt at de får støtte underveis av leverandøren. De fleste kommunene stiller svært strenge krav til leverandørene når det gjelder dette. Hvis noen kommuner nærmest skremmer noen fra å søke BPA er det meget foruroligende og bør undersøkes nærmere.

 2. I motsetning til SSB, som leverer etterrettelige og reproduserbare resultater, dokumenter ikke Agenda Kaupang påstandene sine. I Sverige er det 20 000 som har BPA av 10 millioner innbyggere. I Norge er det 3000 av 5 millioner innbyggere. Bakgrunnen for at vi ikke har 10 000 med BPA her i Norge (for å matche Sverige) er nok ikke at folk «trekker søknaden» — vi tror ikke på Julenissen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *