Prima Assistanse boikotter Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid

— I stedet for å bruke en standardavtale som er utformet i fellesskap for å sikre brukermedvirkning, overholdelse av arbeidsmiljøloven og intensjonen med BPA-ordningen, innfører nå altså innkjøpssamarbeidet på Nedre Romerike et regime som innebærer en begrensning at funksjonshemmedes frihet. Og leverandørene som har arbeidsgiveransvaret for assistentene pålegges å melde fra til kommunen om den funksjonshemmede arbeidslederens bevegelser dersom han eller hun ønsker å reise utenfor landets grenser.

Gjennom rettighetsfesting av Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) har Stortinget lagt til rette for likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for mennesker med funksjonsnedsettelser. Nå utfordres disse grunnleggende rettighetene av kommuner som vil forplikte leverandører av BPA til å begrense funksjonshemmedes bevegelsesfrihet.  Det vil vi ikke være med på! Prima Assistanse lar derfor være å levere anbud når Nedre Romerike […]

Kilde: Prima Assistanse boikotter Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid – Prima Assistanse

Forfatter: Knut Sparhell

IT-ingeniør og utvikler i Netttvendt, dessuten IT-konsulent hos, og opprinnelig grunnlegger av, OptimalAssistanse AS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *