Ny rapport: Retten til brukerstyrt personlig assistanse har spilt fallitt

Utviklingen går feil vei. BPA er blitt en dårligere ordning etter at brukere under 67 år med høyt timetall fikk en individuell, lovfestet rett til å få BPA i sine hjemkommuner.

Source: Ny rapport: Retten til brukerstyrt personlig assistanse har spilt fallitt

Derfor er en god BPA-ordning viktig i Fredrikstad

La oss slå fast: Funksjonshemmede er ikke syke og hjelpetrengende. BPA er noe annet og grunnleggende forskjellig fra de tradisjonelle hjemmetjenestene. Ordningen er jobbet frem som et likestillingsverktøy av funksjonshemmede selv.

Kilde: Fredriksstad Blad – Derfor er en god BPA-ordning viktig i Fredrikstad