Når Tønsberg ombestemmer seg, blir det bra for funksjonshemmede!

Av Jon Torp, direktør BPA, Humana Assistanse

Funksjonshemmede i Norge har i mer enn 25 år hatt et godt frihetsverktøy, nemlig Brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Med personlige assistenter i hverdagen kan…

Kilde: Tønsbergs Blad – Når Tønsberg ombestemmer seg, blir det bra for funksjonshemmede!