Adolf Ratzka – en pionér

Adolf Ratzka brakte IL-tenkningen til Sverige, han var en av grunnleggerne av andelslaget STIL, en IL-inspirator for Bente Skansgård, og han kalles BPAs far hos våre naboer i øst, Sverige.

Adolf Ratzka ble intervjuet på ENILs Freedom Drive konferanse i Strasbourg. Ratzka er leder for Independent Living Instituttet i Sverige og var hovedtaler på ENILs konferanse om Independent Living under siste Freedom Drive i Strasbourg i Frankrike. Her snakket han åpent, humoristisk og med klokskap om Independent Living bevegelsen og barrierer den står overfor.