Like hjelper like, et viktig prinsipp i IL-ideologien

(innlegg skrevet 3. april 2011, muligens uferdig, publisert posthumt)

Likemannsarbeid

Andre begrep som brukes om likemannsrollen er blant annet peer-support og peer-counseler.

Independent Living – Uavhengig Liv er grunnleggende anvendt psykologi. Den viktigste forandring vi kan skape er hos oss selv.

Folk med funksjonsulikheter kan nok ikke vente at hvermansen uten videre forandrer sine holdninger. Om funksjonshemmede ser på seg selv som annerledes, så vil befolkningen forøvrig også se på funksjonshemmede i det lyset. Om funksjonshemmede respekterer seg selv som borgere med like rettigheter, så er det lett å overbevise om at ALLE virkelig har like rettigheter.

Det å forandre sin egen oppfatning av seg selv er vanskelig. Det er tider når funksjonshemmede trenger å snakke med noen som en kan identifiserer seg med, fordi de er, eller har vært, i en liknende situasjon. Eksempler fra en slik person er en mye mer kraftfull hjelp enn det beste råd fra en ekspert uten funksjonsulikhet. Independent Living-bevegelsen utnytter dette prinsippet på en systematisk måte. Det kalles likemannsarbeid, rådgivning fra likemenn. Likemannsarbeid er å dele fruktene av egen erfaring. Det er det fremste informative redskapet til å dyktiggjøre hverandre, ved å dele praktisk informasjon, personlige erfaringer og innsikter, og ved å øke bevisstheten om funksjonshemmedes diskriminerte posisjon i samfunnet, og ikke minst hva som må til for å skape frigjøring.

  • Peer: en person som er lik en annen i evner, kvalifikasjoner, alder, bakgrunn og sosial status (f.eks diskriminert på grunn av funksjonsulikhet)
  • Peer-gruppe: har en betydelig innflytelse på psykologiske og sosiale justeringer for deltakerne. Peer-grupper gir perspektiv utenfor den enkeltes individuelle synspunkter. Deltakerne innenfor peer-grupper kan også lære å utvikle relasjoner med andre i det sosiale systemet. Peers, spesielt gruppedeltakerne, blir en viktig referansegruppe for å lære skikker, sosiale normer, og ulike ideologier

Five Social Movements

I løpet av 1960 og 1970, var et solid filosofisk og organisatoriske base lagt for Independent Living, da en sammensmelting av fem sosiale bevegelser skapte den nødvendige atmosfæren for både funksjonshemmedes rettigheter bevegelsen og utvikling av sentre for selvstendig liv. Deinstitutionalization var basert på ideen om at for å oppnå “normal” oppførsel, bør personen være i som “normal” en setting som mulig; borgerrettighetsbevegelsen økt bevissthet om at mennesker med nedsatt funksjonsevne kunne oppnå like rettigheter under loven. Dette åpnet døren for å gjøre sysselsetting diskriminering på grunn av funksjonshemming ulovlig, selv-Hjelp bevegelse, også kalt Peer Support hevdet at folk som deler lignende erfaringer er mer sannsynlig å hjelpe og forstå hverandre; Demedicalization så på mer helhetlige tilnærminger til helsehjelp med individuell myndiggjøring og ansvar for å definere og møte sine egne behov, og, Forbruk spørsmålstegn pålitelige produkter og pris førte til en strøm grunnleggende tro på kontroll av forbrukere av varer og tjenester over de valgene og alternativene er tilgjengelige for dem.

Centers for Independent Living

Centers for Independent Living (CILs) er de operative og programmatiske del av IL. Dette er private, non-profit, fellesskap-baserte, og forbruker-kontrollert. Minst 51% av deres ansatte og styrende styrer skal være personer med betydelig nedsatt funksjonsevne.

Sentrene skal fremme og praktisere selvstendig liv filosofien gjennom følgende kjernetjenester:

• Systemer og individuell advocacy
• Peer rådgivning
• Informasjon og henvisning
• Uavhengig innkvartering ferdighetstrening

Independent Living er en del av det større Disability Rights bevegelsen som inkluderer ulike organisasjoner, grupper og enkeltpersoner med et felles formål å sikre sivile rettigheter, rettslig beskyttelse, og for personer med nedsatt funksjonsevne.

Kirsti Cath Dahle er død

KCD-til-minne-1Kirsti Cath Dahle, medeier og fagsjef i OptimalAssistanse AS døde natt til mandag 07.12.2015. Hun sovnet stille inn etter lengre tids sykdom. Kirsti ble 55 år gammel.

Kirsti var en levende og sterk kvinne som vil bli svært savnet. Hun hadde et stort nettverk i hele Norge, og betydde mye for mange. Hun var en markant personlighet i miljøet som jobber for funksjonshemmedes rettigheter og frihet, spesielt innenfor hennes hjertesak, Borgerstyrt Personlig Assistanse.

Som forkjemper for BPA, rådgiver i Uloba og senere gründer av OptimalAssistanse, er det ikke få liv Kirsti engasjerte seg personlig i. Enda flere lot seg inspirere av henne på kurs, foredrag og utallige andre arrangementer hvor BPA og funksjonshemmedes rettigheter sto i fokus.

Det er med stor sorg vi, Kirstis kolleger i OptimalAssistanse, mottok budskapet fra hennes nærmeste. Vi har mistet en god kollega og en faglig kapasitet av sjeldent merke.

Kirsti startet OptimalAssistanse sammen med noen få medarbeidere i 2009. Hun var daglig leder frem til høsten 2013, og har etter det hatt stilling som BPA-fagsjef. Hun var drivkraften i en rivende utvikling i OptimalAssistanse, og fikk oppleve at bedriften hun startet i løpet av få år fikk over 300 ansatte og kunder over hele landet. Det gjorde henne stolt, og ga henne stadig mer pågangsmot for å kjempe for BPA i Norge.

Kirsti var en av de første i Norge som fikk Borgerstyrt Personlig Assistanse. BPA ble en nøkkel til frihet i Kirstis liv, og den muligheten ønsket hun å gi videre. Hun bygde opp OptimalAssistanse basert på sine idealer om likeverd og individets rett til å leve sitt liv på egne vilkår.

Kirstis høye ambisjon var å gjøre OptimalAssistanse til den beste samarbeidspartneren for mennesker med bistandsbehov i Norge. Vi i OptimalAssistanse kommer til å videreføre dette arbeidet i Kirstis ånd. Hennes brennende engasjement, høye kvalitetskrav og gode humør er verdier som vi tar med oss videre.

Vi lyser fred over Kirstis minne.

Kirsti Cath Dahle foran OptimalAssistanses lokaler i Inspiria Science Center i Sarpsborg. Foto: Ole-Morten Vestby
Kirsti Cath Dahle foran OptimalAssistanses lokaler i Inspiria Science Center i Sarpsborg. Foto: Ole-Morten Vestby

BPA – en viktig faktor

Roligere dager gir ofte rom for refleksjon og i dag byr vi på et egenprodusert innlegg. Har DU synspunkter, er du jublende enig, gnistrende uenig, fikk du noen nye tanker, eller fikk du lyst til å tenke høyt? Det er stor takhøyde i kommentarfeltet og du er velkommen til å legge igjen noen ord der …

Det er et lys i enden – og det er ikke et møtende tog.

av Kirsti Cath Dahle (1960-2015), opprinnelig publisert 30.12.14 på BPA-Portalen.

Plutselig en dag gikk det opp for meg at det paradigmeskiftet som jeg så lenge har etterlyst i Norge, det står vi kanskje allerede midt oppi?

Fortsett å lese «BPA – en viktig faktor»

En pionér har gått ut av tiden

Bente Skansgård
Bente Skansgård (foto: KCD)

BPAs “mor”, Bente Skansgård (63 år), døde 14. november 2013.

Med sitt sterke mot, tydelig overbevisning, kunnskap, klokhet og humor fikk hun utrettet utrolig mye, og til tross for motvind viste hun oss kunsten å nyte livet. Hennes humor, latter og varme glimt i øynene vil bli husket like mye som hennes raushet. Bente var en fargerik og flott rollemodell, og hun ga mening til begrepet like- kvinne/mann.

Bente Skansgård har gjennom tretti år arbeidet for funksjonshemmedes likestilling og likeverd, og hun har satt viktige spor. Ikke bare i Norge, men også utover i resten av Europa gjennom sitt engasjement i ENIL. Vi er mange som er dypt takknemlig for at hun tidlig på nittitallet bragte tankegodset til Independent Living-ideologien til Norge, og med det som et fundament designet “verktøyet” Borgerstyrt personlig assistanse (BPA). Sammen med fire medgründere etablerte hun i 1991 andelslaget Uloba og viste at assistanseløsningen BPA hadde livets rett. Kampen for å få rettighetsfestet BPA har vært lang og er ennå ikke vunnet, men med Bentes inspirasjon er det mange som tar stafettpinnen videre.

For OptimalAssistanse er Independent Living-ideologien en viktig rettesnor. Vi har dyp respekt for Bentes mangeårige innsats for at folk i Norge og ute i resten av Europa skal ha tilgang til frie, gode, likestilte liv.

Når BPA for noen år siden var vel etablert i Norge, sa Bente: – nå er det pay-back time, nå må vi som har vunnet frihet (med BPA) støtte våre søstre/brødre i kampen for å komme seg ut av institusjoner i andre land.

Bente Skansgård gjorde en viktig forskjell i mange menneskers liv!

Våre tanker går nå til hennes ektemann, familie og nære!