Pressemelding – Radio Nordkapp

Erlend Larsen, Stortingsrepresentant (H), Medlem av helse- og omsorgskomiteen – 08.05.2018
Fungerer BPA i din kommune?

Jeg får stadig henvendelser fra frustrerte funksjonshemmede som forteller at kommunen de bor i ikke tilbyr tilfredsstillende BPA-tjenester. Det er også mange kommuner som ikke forstår hva BPA skal være, og gir et helt annet tilbud enn det de funksjonshemmede ber om.

Kilde: Pressemelding – Radio Nordkapp

Selvråderetten for funksjonhemmede forverres

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er nøkkelen til frihet, til å klare seg selv i hverdagen og dermed besparende for samfunnet nettopp fordi enkeltindividet blir i stand til å klare mer og bedre selv. I stedet holder det kommunale systemet på å kvele både tjenesten og brukerne rundt om i landet ved at kommunene legger inn egne kriterier for å begrense bruken av BPA-tjenesten både internt i kommunen og ikke minst i fht. å krysse kommunegrensen. Konsekvensene er at unge funksjonshemmede ikke får gjennomført sine studier på grunn av at kommunene sitter og kjekler om hvem som skal betale tjenesten. Universitetsbyene i Trøndelag har et stort ansvar for å finne gode løsninger for ungdommer under utdanning!

Både innen videregående skole og universitetet i Steinkjer får vi tilbakemelding om at funksjonshemmede ungdommer må avbryte sin utdanning og reise hjem på grunn av at det ikke er mulig å få assistanseavtale med Steinkjer kommune. Dette er dårlig reklame for ett kommunalt selvstyret.

Kilde: Selvråderetten for funksjonhemmede forverres -adressa.no

Ny rapport: Retten til brukerstyrt personlig assistanse har spilt fallitt

Utviklingen går feil vei. BPA er blitt en dårligere ordning etter at brukere under 67 år med høyt timetall fikk en individuell, lovfestet rett til å få BPA i sine hjemkommuner.

Source: Ny rapport: Retten til brukerstyrt personlig assistanse har spilt fallitt

Derfor er en god BPA-ordning viktig i Fredrikstad

La oss slå fast: Funksjonshemmede er ikke syke og hjelpetrengende. BPA er noe annet og grunnleggende forskjellig fra de tradisjonelle hjemmetjenestene. Ordningen er jobbet frem som et likestillingsverktøy av funksjonshemmede selv.

Kilde: Fredriksstad Blad – Derfor er en god BPA-ordning viktig i Fredrikstad