Hva er IL

Innledningsvis kan en si at prinsippene til borgerrettsbevegelsen «Independent Living», betrakter de hindringene som et menneske med funksjonsnedsettelse møter, som samfunnsskapte, snarere enn medisinske.

Det er i hovedsak fem viktige bærebjelker i IL:

  • Av-medikalisering
  • Av-profesjonalisering
  • Av-insitusjonalisering
  • Empowerment – myndiggjøring, maktoverføring
  • Peer – like guider like (for eks. ala amerikanske AA-bevegelsen)

Magasinet-Selvsagt! intervjuet i 2008 Mike Oliver, professor i sosiologi, og internasjonalt kjent for å ha gitt verden en ny forståelse av funksjonshemming.

“Tenk om alle verdens snekkere og tømrere hadde tilbrakt tiden med å diskutere om hammeren var et egnet verktøy til husbygging – da ville vi fremdeles bodd i huler eller streifet omkring på de store vidder. Jeg har forsøkt å vise at vi har en hammer. Om vi anvender den sosiale modellen på riktig måte, har vi et verktøy for rettferdighet og frihet for alle funksjonshemmede, avslutter Oliver.”

Les hele intervjuet med prof. Mike Oliver for en utdypende forklaring på forskjellen på medisinsk og sosial modell.

Det er stengt for kommentarer.