IL i Norge

Bente Skansgård er den som bragte Independent Living-ideologiens tanker til Norge. Skansgård ble i sin tid sterkt inspirert av Adolf Ratzka (IL-ideologiens far i Sverige), og en av de største resultatene av hennes sterke engasjement er andelslaget ULOBA. Ikke sjelden omtales Skansgård som “mor-BPA” eller “mor-ULOBA”.

I 2011 er Skansgård fremdeles ENIL President, og her kan du høre et intervju med henne fra ENIL-konferansen under Freedom Drive in Strasbourg, 2009.

Denne videoen forteller ULOBAs historie: