Eldre og funksjonshemmede (1996)

angelxMine to tidligere publiserte artikler, i h.h.v. SJ 14/95 – forteller noe om aspekter knyttet til det å bli invadert av tjenesteytere, og SF 5/95 – omhandler den form for nærhet til andre mennesker man påtvinges som fysisk hjelpetrengende. Forhåpentligvis gis leserne her noen nye vinklinger i en ikke-selvvalgt medmenneskelig omgangsform som relativt mange berøres av daglig. Kanskje bidrar også artiklene til at flere får en dypere innsikt i en (–erfaringsmessig) lite vektlagt problemstilling. Denne gang er mitt ønske å belyse sider ved den vesentlige forskjellen som ligger i å være ung eller gammel, og da i relasjon til det å være avhengig av – og å motta omsorgstjenester.

Fortsett å lese «Eldre og funksjonshemmede (1996)»

BPA – en viktig faktor

Roligere dager gir ofte rom for refleksjon og i dag byr vi på et egenprodusert innlegg. Har DU synspunkter, er du jublende enig, gnistrende uenig, fikk du noen nye tanker, eller fikk du lyst til å tenke høyt? Det er stor takhøyde i kommentarfeltet og du er velkommen til å legge igjen noen ord der …

Det er et lys i enden – og det er ikke et møtende tog.

av Kirsti Cath Dahle (1960-2015), opprinnelig publisert 30.12.14 på BPA-Portalen.

Plutselig en dag gikk det opp for meg at det paradigmeskiftet som jeg så lenge har etterlyst i Norge, det står vi kanskje allerede midt oppi?

Fortsett å lese «BPA – en viktig faktor»