Kirsti Cath Dahle er død

KCD-til-minne-1Kirsti Cath Dahle, medeier og fagsjef i OptimalAssistanse AS døde natt til mandag 07.12.2015. Hun sovnet stille inn etter lengre tids sykdom. Kirsti ble 55 år gammel.

Kirsti var en levende og sterk kvinne som vil bli svært savnet. Hun hadde et stort nettverk i hele Norge, og betydde mye for mange. Hun var en markant personlighet i miljøet som jobber for funksjonshemmedes rettigheter og frihet, spesielt innenfor hennes hjertesak, Borgerstyrt Personlig Assistanse.

Som forkjemper for BPA, rådgiver i Uloba og senere gründer av OptimalAssistanse, er det ikke få liv Kirsti engasjerte seg personlig i. Enda flere lot seg inspirere av henne på kurs, foredrag og utallige andre arrangementer hvor BPA og funksjonshemmedes rettigheter sto i fokus.

Det er med stor sorg vi, Kirstis kolleger i OptimalAssistanse, mottok budskapet fra hennes nærmeste. Vi har mistet en god kollega og en faglig kapasitet av sjeldent merke.

Kirsti startet OptimalAssistanse sammen med noen få medarbeidere i 2009. Hun var daglig leder frem til høsten 2013, og har etter det hatt stilling som BPA-fagsjef. Hun var drivkraften i en rivende utvikling i OptimalAssistanse, og fikk oppleve at bedriften hun startet i løpet av få år fikk over 300 ansatte og kunder over hele landet. Det gjorde henne stolt, og ga henne stadig mer pågangsmot for å kjempe for BPA i Norge.

Kirsti var en av de første i Norge som fikk Borgerstyrt Personlig Assistanse. BPA ble en nøkkel til frihet i Kirstis liv, og den muligheten ønsket hun å gi videre. Hun bygde opp OptimalAssistanse basert på sine idealer om likeverd og individets rett til å leve sitt liv på egne vilkår.

Kirstis høye ambisjon var å gjøre OptimalAssistanse til den beste samarbeidspartneren for mennesker med bistandsbehov i Norge. Vi i OptimalAssistanse kommer til å videreføre dette arbeidet i Kirstis ånd. Hennes brennende engasjement, høye kvalitetskrav og gode humør er verdier som vi tar med oss videre.

Vi lyser fred over Kirstis minne.

Kirsti Cath Dahle foran OptimalAssistanses lokaler i Inspiria Science Center i Sarpsborg. Foto: Ole-Morten Vestby
Kirsti Cath Dahle foran OptimalAssistanses lokaler i Inspiria Science Center i Sarpsborg. Foto: Ole-Morten Vestby

En pionér har gått ut av tiden

Bente Skansgård
Bente Skansgård (foto: KCD)

BPAs “mor”, Bente Skansgård (63 år), døde 14. november 2013.

Med sitt sterke mot, tydelig overbevisning, kunnskap, klokhet og humor fikk hun utrettet utrolig mye, og til tross for motvind viste hun oss kunsten å nyte livet. Hennes humor, latter og varme glimt i øynene vil bli husket like mye som hennes raushet. Bente var en fargerik og flott rollemodell, og hun ga mening til begrepet like- kvinne/mann.

Bente Skansgård har gjennom tretti år arbeidet for funksjonshemmedes likestilling og likeverd, og hun har satt viktige spor. Ikke bare i Norge, men også utover i resten av Europa gjennom sitt engasjement i ENIL. Vi er mange som er dypt takknemlig for at hun tidlig på nittitallet bragte tankegodset til Independent Living-ideologien til Norge, og med det som et fundament designet “verktøyet” Borgerstyrt personlig assistanse (BPA). Sammen med fire medgründere etablerte hun i 1991 andelslaget Uloba og viste at assistanseløsningen BPA hadde livets rett. Kampen for å få rettighetsfestet BPA har vært lang og er ennå ikke vunnet, men med Bentes inspirasjon er det mange som tar stafettpinnen videre.

For OptimalAssistanse er Independent Living-ideologien en viktig rettesnor. Vi har dyp respekt for Bentes mangeårige innsats for at folk i Norge og ute i resten av Europa skal ha tilgang til frie, gode, likestilte liv.

Når BPA for noen år siden var vel etablert i Norge, sa Bente: – nå er det pay-back time, nå må vi som har vunnet frihet (med BPA) støtte våre søstre/brødre i kampen for å komme seg ut av institusjoner i andre land.

Bente Skansgård gjorde en viktig forskjell i mange menneskers liv!

Våre tanker går nå til hennes ektemann, familie og nære!

Ikke dau enda – en blogg om en tøff frigjøringskamp

Øyvind Hansen
Bloggskribent Øyvind Hansen

Dette er sterk kost! Det er vel knapt mulig å være likgyldig til alle brannfaklene som her kastes ut. Blodig alvor og klok refleksjon presenteres både velformulert og humoristisk.

Brødrene Øyvind og Bjørn Hansen fra Narvik står midt oppi en knallhard prosess for frihet. Frihet fra institusjonsliv, sykdomsstempel, og ikke minst avmakt. Les Øyvinds blogg og du forstår mer om hvilken styrke som ligger i Independent Living.

Dette er en blogg du risikerer å lære noe av!

«Ikke dau enda» skiller seg positivt ut, både hva gjelder bakgrunn, innhold, og form.

En viktig debatt om medienes språk

LDO logoLikestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterte til debatten «Diskriminering og hets i norske medier» den 25. januar 2012.

Hvordan innskrenker diskriminerende og hatefulle ytringer noen gruppers frihet til å delta i det offentlige ordskiftet? Dette er et av flere spørsmål de stiller på debattmøtet.

Debattmøtet ble heldigvis streamet og opptakene finnes på nettstedet Bambuser.