Dette er klar tale om IL, Johansson!

Emma Johansson

Kvinnen som er kommuneansatt på dagtid, og Independent Living aktivist på kveld og natt!
En kvinne som viser at gode rollemodeller er
viktig, og som på en ærlig og likefrem måte forteller hvordan IL og BPA forandrer folks liv.

«It felt nice for once to be in the majority.»

Les hva svenske Emma Johanssons tenker om Independent Living, og hva det faktisk betyr for henne daglig – både praktisk og teoretisk.

Lenke til intervjuet med Emma Johansson 29. juni 2012 på nettsidene til ENIL (European Network on Independent Living)

En viktig debatt om medienes språk

LDO logoLikestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterte til debatten «Diskriminering og hets i norske medier» den 25. januar 2012.

Hvordan innskrenker diskriminerende og hatefulle ytringer noen gruppers frihet til å delta i det offentlige ordskiftet? Dette er et av flere spørsmål de stiller på debattmøtet.

Debattmøtet ble heldigvis streamet og opptakene finnes på nettstedet Bambuser.

Mellomrommene, et blogginnlegg fra Bitten Schei

Bitten Schei skrev dette innlegget på Ivar Johansens (SV) nettsted, 22.august 2011.

Bitten Schei
Bitten Schei

Mellomrommene

Av Bitten Schei
Sosial entrepenør i Mother Courage

Kommunevalg

Som velger innser jeg at tema som Empowerment, sosialt entreprenørskap og sosial innovasjon ikke vil stå i partiprogrammene i høstens valgkamp. Jeg tror også at programmene stort sett vil følge i de samme sporene som ved forrige valg. Vi mennesker er i liten grad designet for endring, selv om endringer vil føre til det bedre for oss. I stedet tar vi i bruk autopiloten vår, og reproduserer adferd, inklusiv negativ adferd. Inntil krisen kommer, og vi må tenke nytt, utenfor boksen. Er det noen tegn på krise i sikte?

Mer velferd til alle vil stå i fokus. Men det er tydelig at offentlige sektor står overfor så store utfordringer at de tradisjonelle løsningsmetoder ikke lenger er tilstrekkelige. Behovet for velferdsytelser er stigende, og vil fortsatt være stigende i mange år fremover, samtidig som ressursene er nedadgående (finanser og arbeidskraf ). Fortsett å lese «Mellomrommene, et blogginnlegg fra Bitten Schei»

Supert online kurs i IL

About ILRU

The ILRU (Independent Living Research Utilization) program is a national center for information, training, research, and technical assistance in independent living. Its goal is to expand the body of knowledge in independent living and to improve utilization of results of research programs and demonstration projects in this field. It is a program of TIRR (The Institute for Rehabilitation and Research), a nationally recognized medical rehabilitation facility for persons with disabilities.

Since ILRU was established in 1977, it has developed a variety of strategies for collecting, synthesizing, and disseminating information related to the field of independent living. ILRU staff–a majority of whom are people with disabilities–serve independent living centers, statewide independent living councils, state and federal rehabilitation agencies, consumer organizations, educational institutions, medical facilities, and other organizations involved in the field, both nationally and internationally.

Online IL-kurs (med eksamen)