Marianne (17) kjemper for at unge funksjonshemmede skal få flytte for seg selv – NRK Trøndelag

Marianne Knudsen er redd hun skal få så få assistenttimer fra kommunen at hun bare får stått opp og lagt seg om dagene. Alt hun ønsker er litt frihet til å drive med det hun brenner for.

Kilde: Marianne (17) kjemper for at unge funksjonshemmede skal få flytte for seg selv – NRK Trøndelag – Lokale nyheter, TV og radio

Kommunene strekker seg langt for å innfri BPA | KS

En ny undersøkelse viser at norske kommuner innvilger de aller fleste søknader om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for funksjonshemmede.

Det har kommet sterke påstander fra brukerorganisasjonene for funksjonshemmede om at kommuner jobber aktivt mot lovpålagt rett for funksjonshemmede. Tidligere i år sendte helseminister Bent Høie et brev til alle landets ordførere der han uttrykte bekymring for manglende iverksettelse av Stortingets rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistent-ordning (BPA).

Les mer: Kommunene strekker seg langt for å innfri BPA | KS

BPA – ikke Bare På Artig -Namdalsavisa

Når BPA i stor grad handler om livskvalitet, forutsigbarhet og innflytelse på eget liv, kan og bør ordninga brukes, både av personer som oppfyller den lovfesta retten til BPA, og av andre som kan nyttiggjøre seg tilbudet. Men kommunen må synliggjøre at tilbudet fins og er reelt. For BPA-ordninga er der ikke Bare På Artig.Innspill

Kilde: BPA – ikke Bare På Artig -Namdalsavisa