Uloba – Søker ikke konsesjon

Leder av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kari Kjønaas Kjos sier:

– Det dreier seg om alt fra å forby reising, rapportering eller at det settes et tak for hvor mye man kan reiser, sier hun videre. Hun legger til at hun ikke skjønner hva kommunene skal med slike begrensninger og rapporteringer. Å ødelegge BPA som likestillingsverktøy med å fortelle andre at de er annerledes er selvsagt sårt.

Politisk organisasjon – Drammen – Norway

Kilde: Uloba – Independent Living Norge

En blogg for oss som er opptatt av Independent Living

Alle som mener de har noe å bidra med vedrørende IL er velkommen til å komme med lenker, tips, innspill, diskutere, informere om arrangementer, etc.

Independent Living er en reaksjon på myndigheters tradisjonelle tjenester og holdninger, spesielt den “medisinske modellen”, og mangelen på sivile rettigheter, likeverdig tilgang og like muligheter.

Independent Living er i Norge først og fremst forbundet med BPA (borgerstyrt personlig assistanse) og ULOBA, men internasjonalt favner begrepet bredere, og noen flere tar etterhvert begrepet i bruk i Norge.

Borgerrettsbevegelsen «Independent Living», betrakter de hindringene som et menneske med funksjonsnedsettelse møter, som samfunnsskapte, snarere enn medisinske.

Et lite utdrag fra Wikipedia:
Independent living, as seen by its advocates, is a philosophy, a way of looking at disability and society, and a worldwide movement of people with disabilities working for self-determination, self-respect and equal opportunities. In the context of eldercare, independent living is seen as a step in the continuum of care, with assisted living being the next step.

Fortsett å lese «En blogg for oss som er opptatt av Independent Living»